Uchwała nr 10/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 7/P/14 Prezydium Krajowej Rady PIIB w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej. Drukuj
piątek, 26 maja 2017

Uchwała nr 10/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr 7/P/14 Prezydium Krajowej Rady PIIB w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada PIIB dokonuje zmian w składzie Komisji Prawno-Regulaminowej, powołanej uchwałą nr 7/P/14 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 6 sierpnia 2014 r., zatwierdzonej uchwałą 11/R/14 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 września 2014 r.
W miejsce kol. Małgorzaty Boryczko powołuje się kol. Kazimierza Podkówkę.

 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.