Uchwała nr 11/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 26 maja 2017

Uchwała nr 11/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1) Na wniosek XVI Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Izabeli Drobnik-Kamińskiej – nr członkowski ŁOD/IS/3165/03
- mgr inż. Monice Moczydłowskiej – nr członkowski ŁOD/BD/8676/09
- mgr inż. Waldemarowi Gumiennemu – nr członkowski ŁOD/BO/6784/05

2) Na wniosek XVI Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Tadeuszowi Klepackiemu – nr członkowski MAP/BO/6348/02

Srebrną:
- inż. Janowi    Królowi – nr członkowski MAP/BO/5338/01
- mgr inż. Piotrowi Strojnemu – nr członkowski MAP/IS/0516/08

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- inż. Grzegorzowi Karpie – nr członkowski WAM/BO/1032/02

Srebrną:
- inż. Mariannie Kwiatkowskiej – nr członkowski WAM/BO/3213/02
- inż. Lidii Dias – nr członkowski WAM/BO/0926/04
- inż. Januszowi Zalewskiemu – nr członkowski WAM/BO/0155/11
- inż. Krzysztofowi Żyłce – nr członkowski WAM/BO/3176/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- inż. Reginie     Rogozie – nr członkowski LBS/IS/2382/01
- inż. Jackowi Kasierskiemu – nr członkowski LBS/BO/2621/01
- mgr inż. Wisławowi Bogaczowi – nr członkowski LBS/BO/0061/01
- inż. Ferdynandowi     Czerniakiewiczowi – nr członkowski LBS/BO/2078/01
- Pani Danucie Szypiło – nr członkowski LBS/BO/2566/01
- mgr inż. Antoniemu Dybikowskiemu – nr członkowski LBS/BD/2102/01
- mgr inż. Małgorzacie Dobrowolskiej – nr członkowski LBS/IS/0241/06
- mgr inż. Jackowi Tomczykowi – nr członkowski LBS/BM/0064/05

Srebrną:
- Panu     Ryszardowi Suprynowiczowi – nr członkowski LBS/BO/1021/01
- inż. Mirosławowi Gruszeckiemu – nr członkowski LBS/BO/0148/10

5) Na wniosek XVI Okręgowego Zjazdu Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Rafałowi Poradzie – nr członkowski OPL/IE/0096/09
- mgr inż. Waldemarowi Piszczkowi – nr członkowski OPL/IE/0076/11

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Ewie Dworakowskiej – nr członkowski POM/IS/0426/10.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.