Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r. > Uchwała nr 4/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 4/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017

Uchwała nr  4/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Romanowi Nowickiemu.
2. Na wniosek okręgowej rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zygmuntowi Rawickiemu.
3. Na wniosek okręgowej rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Jerzemu Strońskiemu.
4. Na wniosek okręgowej rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Ryszardowi Trykosko.


§ 2.

 

1.Wymienione w § 1 osoby swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się  do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

2.Roman Nowicki znany jest w środowisku budowlanym jako bezkompromisowy zwolennik ożywienia gospodarki poprzez rozwój budownictwa oraz jako osoba walcząca z patologiami występującymi w trakcie procesu tworzenia prawa. Na  podkreślenie zasługuje jego wieloletnia działalność w Kongresie Budownictwa, którego był organizatorem. Roman Nowicki od lat z wielką pasją angażuje się także w działalność charytatywną, prowadząc Fundację Bezdomnych oraz wspierając zarówno czynnie, jak i finansowo wiele organizacji pożytku publicznego oraz przedsięwzięć dobroczynnych, z których dochód jest przekazywany na domy dziecka oraz dla osób chorych i pokrzywdzonych przez los.

3.Zygmunt Rawicki kierował pracami Zespołu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w województwie małopolskim, a po powstaniu Małopolskiej OIIB był jej przewodniczącym w I i II kadencji. Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej Małopolskiej OIIB. Od chwili powstania PIIB jest delegatem na wszystkie zjazdy krajowe, a także członkiem Krajowej Rady nieprzerwanie od czterech kadencji. Dzięki jego staraniom PIIB nawiązała współpracę z izbami i związkami inżynierów budownictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej. Współpraca ta jest stale rozwijana, czego dowodem są m.in. regularnie wydawane publikacje z serii: „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki”, „Obiekty inżynierskie krajów V4”. Zygmunt Rawicki bierze czynny udział przy przygotowywaniu tych wydawnictw, jako członek Komitetu Redakcyjnego.

4.Jerzy Stroński był członkiem Komitetu Organizacyjnego tworzącego podstawy strukturalne Wielkopolskiej OIIB. Po jej powstaniu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady, a następnie, w latach 2006-2014, przewodniczącego rady Wielkopolskiej OIIB.
Obecnie, od 2014 r., jest zastępcą przewodniczącego rady. Z jego inicjatywy stworzono organizację terytorialną Wielkopolskiej OIIB, w oparciu o delegatury w Kaliszu, Koninie, Gnieźnie, Pile i Lesznie. Od momentu powstania PIIB działa także aktywnie w organach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Był delegatem na wszystkie zjazdy krajowe oraz w latach 2002-2006 - Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, a w latach 2006-2014 – członkiem Krajowej Rady PIIB. Z jego inicjatywy reaktywowano w Wielkopolsce obchody Dnia Budowlanych. Jest także organizatorem Dni Inżyniera Budownictwa na Targach MTP BUDMA, INSTALACJE i EXPOPOWER.

5. Ryszard Trykosko jest w środowisku budowlanym postrzegany jako jeden z najlepszych menadżerów na Pomorzu. Posiada umiejętność budowania zwartych zespołów pracowniczych zorientowanych na realizację określonego celu. W czasie swojej bogatej kariery zawodowej kierował budową wielu obiektów, w tym stadionu PGE Arena Gdańsk oraz szeregu inwestycji infrastrukturalnych w ramach przedsięwzięć EURO 2012. Prowadzi także aktywną działalność społeczną w organizacjach branżowych związanych z budownictwem. Był członkiem założycielem Pomorskiej OIIB, gdzie w latach 2002-2010 pełnił funkcję przewodniczącego rady. Od momentu powstania PIIB działał także aktywnie w organach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Był delegatem na wszystkie zjazdy krajowe, a w latach 2002-2010 – członkiem Krajowej Rady. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a od 2012 r. – przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: piątek, 28 kwietnia 2017
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa