Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r. > Uchwała nr 1/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 1/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. PDF Drukuj Email
piątek, 03 marca 2017

Uchwała nr 1/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 

Biorąc pod uwagę to, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz realizując wytyczne zawarte w pkt. 5 Stanowiska XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, stanowi się, co następuje:

§ 1.

Podstawa prawna obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wynika z następujących obowiązujących aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.) – art. 12 ust. 1, 2, 6 i 7 w zw. z art. 5 ust. 1 in principio;
 2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1725) – art. 41 pkt 1-3 w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 8;
 3. Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – § 17 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 1;
 4. Kodeks zasad etyki zawodowej członków PIIB – ust. 5 pkt 1 i 2;
  - a niniejsza uchwała potwierdza ten obowiązek.


§ 2.

Istota i formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 1. Przez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć pogłębianie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych poprzez odnawianie, rozwijanie i doskonalenie kwalifikacji ogólnych, technicznych i etycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 2. Za formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uznaje się w szczególności:
  1. systematyczne sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na wysokim poziomie merytorycznym;
  2. uczestnictwo w zorganizowanych grupowych formach edukacji zawodowej, takich jak, np.:
   • zajęcia w centrach kształcenia;
   • szkolenia, kursy zawodowe itp.;
   • studia podyplomowe;
   • wyjazdy studyjne, konferencje, seminaria;
  3. indywidualne formy edukacji zawodowej, takie jak np.:
   • oglądanie i słuchanie specjalistycznych audycji, prezentacji;
   • czytanie i studiowanie czasopism technicznych, naukowo-technicznych;
   • nauka z wykorzystaniem Internetu (nauka na odległość, e-learning);
  4. inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ustalone przez organy statutowe Krajowej Izby i okręgowych izb (np. patenty, wzory użytkowe, innowacje).

 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może się odbywać z własnej inicjatywy członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na jego koszt lub projektowane, organizowane i finansowane przez Krajową Radę PIIB, okręgowe izby, stowarzyszenia naukowo - techniczne, a także przez inne podmioty, przede wszystkim przez pracodawców.

§ 3.


Postanowienia końcowe

Krajowa Rada PIIB do dnia 31 grudnia 2017 roku opracuje "Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa ".


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Poprawiony: środa, 08 marca 2017
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa