Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r. > Uchwała nr 12/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 12/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały. PDF Drukuj Email
piątek, 09 września 2016

Załącznik - uchwała Podkarpackiej OIIB nr 24/R/16

 

Uchwała nr 12/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały.Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 24/R/16 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady PDK OIIB w związku z jednoczesnym pełnieniem kilku funkcji przez sekretarza Rady PDK OIIB.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie


Uchwałą nr 24/R/16 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska Rady PDK OIIB w związku z jednoczesnym pełnieniem kilku funkcji przez sekretarza Rady PDK OIIB okręgowa rada uchwaliła, że uważa pełnienie przez Pana Leszka Kaczmarczyka jednocześnie funkcji sekretarza okręgowej rady, redaktora naczelnego Novum Budowlane oraz Prezesa zarządu Oddziału Podkarpackiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wywołuje konflikt interesów.

Wnioski o zbadanie legalności tej uchwały złożyli członkowie okręgowej rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Leszek Kaczmarczyk, Pan Wacław Kamiński, Pan Bogumił Surmiak oraz Pan Wiesław Wójcik.

Jako podstawę podjęcia uchwały rada wskazała przepis art.19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) oraz § 11 ust.5 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a także § 2 pkt 1 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z przepisem art.19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby. Nie jest to przepis samoistny do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Podobnie przepis § 11 ust.5 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowi, że okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i ją reprezentuje. Także ten przepis nie stanowi podstawy prawnej podejmowania uchwał.

Analogiczna sytuacja dotyczy przepisu § 2 pkt 1 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Krajowa Rada jest zobowiązana przepisem art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do kontroli uchwał okręgowej rady w zakresie ich zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami a w razie stwierdzenia sprzeczności uchwały okręgowej rady z tymi przepisami uchyla uchwałę okręgowej rady.

Uchwała okręgowej rady podjęta została bez podstawy prawnej, co musi skutkować jej uchyleniem. Tego rodzaju działanie okręgowej rady narusza prawo.
Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.Otrzymuje:
1) Okręgowa Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2) a/a.

Poprawiony: piątek, 09 września 2016
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa