Uchwała nr 4/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 29 kwietnia 2016

Załącznik do uchwały

 

Uchwała nr 4/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.Zatwierdza się uchwałę Prezydium Krajowej Rady nr 2/P/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. o powołaniu zespołu ds. ubezpieczeń, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2016