Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r. > Uchwała nr 29/R/15 Krajowej Rady PIIB z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizowania kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 29/R/15 Krajowej Rady PIIB z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizowania kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. PDF Drukuj Email
piątek, 11 grudnia 2015

Uchwała nr 29/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie organizowania kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Na podstawie art. 33 pkt 2, 10,  14 i 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:§ 1.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uznaje za niedopuszczalne, nieetyczne i sprzeczne z porozumieniami zawartymi ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i nie wyraża zgody na organizowanie przez okręgowe izby inżynierów budownictwa kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


§ 2.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zobowiązuje okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa do niezwłocznego zaprzestania działań sprzecznych z § 1, w tym przerwania trwających i nie organizowania w przyszłości kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.§ 3.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zobowiązuje okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa do niezwłocznego uchylenia wszelkich uchwał okręgowych rad lub ich prezydiów dotyczących organizowania przez okręgowe izby i ich organy kursów i innych zajęć przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, pod rygorem ich podjęcia przez Krajową Radę i skierowaniem spraw do rozpatrzenia przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.§ 4.Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do skierowania do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wniosków o ukaranie osób nie wykonujących niniejszej uchwały, w tym biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń, o których mowa w § 1.§ 5.

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa