Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r. > Uchwała nr 1/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała nr 1/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. PDF Drukuj Email
czwartek, 19 marca 2015

Uchwała nr  1/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Na podstawie art. 33 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności:

 

1)      art. 12 ust. 4b i art. 14 ust. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) z art. 2, z art. 17 ust. 1, z art. 32, art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2)      art. 16 ustawy powołanej w punkcie  1 w zakresie, w jakim upoważnia on właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych co do treści aktu, z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3)      art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4)      ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 poz. 768) w zakresie, w jakim ustawa ta nie zawiera przepisów przejściowych regulujących zagadnienia intertemporalne dotyczące członkostwa w izbie architektów osób, które posiadają uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, uzyskane po dniu 1 stycznia 1995 r.,  z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

5)      art. 39 ustawy powołanej w punkcie  4 w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje 60-dniowy okres vacatio legis w odniesieniu do członkostwa w izbie architektów osób, które posiadają uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, uzyskane po dniu 1 stycznia 1995 r., z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

1. Do sporządzenia i podpisania wniosku, o którym mowa w § 1, złożenia go w Trybunale Konstytucyjnym oraz do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego oraz Sekretarza Krajowej Rady Panią Danutę Gawęcką. Niniejsze umocowanie obejmuje także upoważnienie do modyfikacji wniosku w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

2. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady oraz Sekretarza Krajowej Rady do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym radcy prawnemu Aleksandrowi Proksa (WA-7415).

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 07 sierpnia 2015
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa