Uchwała nr 8/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
środa, 04 czerwca 2014

Uchwała nr 8/R/14

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1) Na wniosek Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Marioli Ślusarek-Furgalskiej – nr członkowski DOŚ/BO/1514/02

- mgr inż. Sławomirowi Władysławowi Detko – nr członkowski DOŚ/BO/0989/04

 

2) Na wniosek Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- inż. Markowi Brajczewskiemu – nr członkowski ŁOD/IS/1376/02

- mgr inż. Waldemarowi Gumiennemu – nr członkowski ŁOD/BO/6784/05

- mgr inż. Monice Moczydłowskiej – nr członkowski ŁOD/BD/8676/09

 

Złotą:

- Pani  Marii Wandzie Bujacz – nr członkowski ŁOD/BO/5743/03

3) Na wniosek Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- Panu Kazimierzowi Janosze – nr członkowski SLK/WM/7720/02

- Pani  Agnieszce Krupie-Brzozowskiej – nr członkowski SLK/BO/6595/01

- mgr inż. Annie Polisiewicz – nr członkowski SLK/BM/3475/01

 

Złotą:

- mgr inż. Zdzisławowi Mądremu – nr członkowski SLK/IS/1750/02

- inż. Dariuszowi Spiechowiczowi  - nr członkowski SLK/BO/5240/02

 

4) Na wniosek Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Jerzemu Leciejowi – nr członkowski ZAP/IS/3338/02

- inż. Wojciechowi Brzezińskiemu – nr członkowski ZAP/BO/1706/01

- inż. Józefowi Rewersowi – nr członkowski ZAP/BO/0755/01

 

5) Na wniosek Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

- inż. Jerzemu Lechwackiemu – nr członkowski PDK/BD/1750/01

- mgr inż. Tadeuszowi Czechowi – nr członkowski PDK/BO/0793/01

- mgr inż. Grażynie   Maternie – nr członkowski PDK/BO/0403/01

 

6) Na wniosek Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

- inż. Andrzejowi Szkuatowi – nr członkowski LUB/BM/0289/01

- inż. Januszowi Fronczykowi – nr członkowski LUB/BO/1813/01

 

7) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

- mgr inż. Wiesławowi Bocheńczykowi     LUB/IS/2078/01

- mgr inż. Dariuszowi Flakowi        LUB/BD/0766/01

- dr inż. Jerzemu Adamczykowi      LUB/IS/0722/01

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014