Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r. > Uchwała nr 11R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 11R/13 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości PDF Drukuj Email
wtorek, 10 września 2013

Uchwała nr 11R/13

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

 

Na podstawie art. 33 pkt. 1, 13 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) nr 15/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia wziąć udział w ogłoszonym przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ul. Armatniej 14 przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Wawelskiej 66/74, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr ew. 84/3 (obręb 2-02-05) o pow. 0,2415 ha wraz z prawem własności zabudowy w postaci budynku oświaty, kultury i nauki oraz budynku gospodarczego, objętej umową dzierżawy zawartą dnia 17 września 2001 roku na czas oznaczony do dnia 16 września 2016 roku, znajdującej się w strefie KZ-C w układzie urbanistycznym i zespole budowlanym wraz z zielenią osiedlową, który wpisany jest do rejestru zabytków (tzw. Kolonia Lubeckiego), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WA1M/00319335/0, w której Skarb Państwa wpisany jest jako właściciel zaś PKP S.A. jako użytkownik wieczysty do dnia 5.12.2089 r.

 

§ 2.

 

  1. Upoważnia się Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Krajowej Rady oraz Pana Andrzeja Jaworskiego skarbnika lub Pana Ryszarda Dobrowolskiego sekretarza Krajowej Rady do sporządzenia i podpisania wszelkich dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w przetargu, o którym mowa w § 1, w tym oświadczenia uczestnika przetargu i  pełnomocnictw dla osób wymienionych w ust.2.

  2. Upoważnia się Pana Zdzisława Binerowskiego Wiceprezesa Krajowej Rady oraz Krzysztofa Zająca radcę prawnego do reprezentowania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przetargu, o którym mowa w § 1, i  zgłaszania w jej imieniu ofert cenowych w toku licytacji.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: wtorek, 10 września 2013
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa