Uchwała Nr 7/09 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Drukuj
poniedziałek, 06 lipca 2009
Uchwała Nr 7/09
 
VIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.


Na podstawie § 6 ust. 2 lit. a regulaminu VIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków VIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)    Zenon Naskręt,
2)    Grażyna Staroń,
3)    Tadeusz Cichosz,
4)    Jolanta Herma,
5)    Zdzisław Soszkowski,
6)    Józef Szostak,
7)    Edward Groniecki,
8)    Jan Mizera,
9)    Jerzy Kubiński,
10)    Lucyna Huryn,
11)    Piotr Korczak,
12)    Marek Karnowski,
13)    Andrzej Pawelec,
14)    Andrzej Stasiorowski,
15)    Janina Ferenc,
16)    Andrzej Miłoszewski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.