Uchwała Nr 11/09 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2008. Drukuj
poniedziałek, 06 lipca 2009
Uchwała Nr 11/09
 
VIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2008.


Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.    Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2008.
2.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały
Poprawiony: poniedziałek, 06 lipca 2009