Uchwała Nr 26/08 - w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. Drukuj
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 26/08

VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej VII Krajowy Zjazd przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

1)    Złotą:
    inż. Aleksandrowi Nowakowi – nr członkowski DOŚ/BD/0009/01,
    mgr inż. Bronisławowi Wośkowi – nr członkowski DOŚ/BO/0001/01,
    mgr inż. Andrzejowi Myśliwcowi – nr członkowski KUP/BO/1705/01,
    mgr inż. Zbigniewowi Miturze – nr członkowski LUB/BD/1248/01,
    mgr inż. Józefowi Krzyżanowskiemu – nr członkowski LBS/BO/2229/01,
    mgr inż. Agnieszce Jońcy – nr członkowski ŁOD/BD/0990/02,
    dr inż. Andrzejowi Bohdanowi Nowakowskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0001/02,
    mgr inż. Wacławowi Sawickiemu – nr członkowskiemu ŁOD/BO/0081/02,
    mgr inż. Zbysławowi Kałkowskiemu – nr członkowski MAP/BO/ 0037/01,
    dr inż. Zygmuntowi Rawickiemu – nr członkowski MAP/BO/0822/01,
    prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Grabowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/7600/01,
    mgr inż. Andrzejowi Jaworskiemu – nr członkowski MAZ/BM/1547/01,
    mgr inż. Wiesławowi Olechnowiczowi – nr członkowski MAZ/IS/4368/01,
    dr inż. Januszowi Rymszy – nr członkowski MAZ/BO/3100/01,
    dr inż. Adamowi Rakowi – nr członkowski OPL/WM/0001/01,
    mgr inż. Ryszardowi Dobrowolskiemu – nr członkowski PDL/BO/0271/01,
    mgr inż. Bogdanowi Siuda – nr członkowski PDL/IE/1364/01,
    mgr inż. Piotrowi Korczakowi – nr członkowski POM/IS/2217/01,
    inż. Ryszardowi Trykosko – nr członkowski POM/BO/5010/01,
    mgr inż. Stefanowi Czarnieckiemu – nr członkowski SLK/BO/3253/01,
    inż. Józefowi Klusce – nr członkowski SLK/IE/0805/01,
    inż. Zbigniewowi Matuszykowi – nr członkowski SLK/IS/4383/01,
    mgr inż. Waldemarowi Szleperowi – nr członkowski SLK/BO/1445/02,
    mgr inż. Barbarze Twardosz-Michniewskiej – nr członkowski SLK/IS/4375/01,
    mgr inż. Stefanowi Wójcikowi – nr członkowski SLK/WM/5062/01,
    mgr inż. Marianowi Janturze – nr członkowski SWK/BO/0216/01,
    mgr inż. Zdzisławowi Binerowskiemu – nr członkowski WAM/BO/0159/01,
    dr inż. Marianowi Krzysztofiakowi – nr członkowski WKP/BO/2541/01,
    mgr inż. Jerzemu Strońskiemu – nr członkowski WKP/IS/4807/01,
    mgr inż. Ewie Barcickiej – nr członkowski ZAP/BD/0457/01,
    inż. Stanisławowi Kamińskiemu – nr członkowski ZAP/BM/1858/01,
    mgr inż. Mieczysławowi Ołtarzewskiemu – nr członkowski ZAP/BO/0047/01;

2)    Srebrną:
    inż. Tadeuszowi Bieńkowskiemu – nr członkowski DOŚ/BD/1046/01,
    dr hab. inż. Eugeniuszowi Hotale – nr członkowski  DOŚ/BO/5329/01,
    mgr inż. Tadeuszowi Olichwerowi – nr członkowski DOŚ/IE/0003/01,
    mgr inż. Romie Rybiańskiej– nr członkowski DOŚ/BO/0011/01,
    mgr inż. Wacławowi Trojanowskiemu – nr członkowski KUP/IS/2616/01,
    mgr inż. Joannie Gierobie – nr członkowski LUB/BM/0362/01,
    prof. dr hab. inż. Mieczysławowi Królowi – nr członkowski LUB/BO/0731/01,
    inż. Andrzejowi Leniakowi – nr członkowski LUB/BM/0278/01,
    mgr inż. Romanowi Buszkiewiczowi – nr członkowski LBS/BO/2058/01,
    mgr inż. Markowi Puchalskiemu – nr członkowski LBS/BO/2375/01,
    dr inż. Stanisławowi Abrahamowiczowi – nr członkowski MAP/BO/1434/01,
    mgr inż. Zbigniewowi Domosławskiemu – nr członkowski MAP/BO/ 2776/01,
    dr inż. Stanisławowi Karczmarczykowi – nr członkowski MAP/BO/3353/01,
    mgr inż. Janowi Skawińskiemu – nr członkowski MAP/BO/ 2977/01,
    inż. Kazimierzowi Ślusarczykowi – nr członkowski MAP/BO/ 0267/01,
    dr inż. Andrzejowi Bratkowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0003/01,
    mgr inż. Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu – nr członkowski  MAZ/IS/3624/02,
    mgr inż. Leszkowi Ganowiczowi – nr członkowski MAZ/BO/1633/01,
    mgr inż. Marzenie Kalecie – nr członkowski MAZ/BO/5075/01,
    dr inż. Piotrowi Królowi – nr członkowski MAZ/WM/7016/01,
    prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Kledyńskiemu – nr członkowski  MAZ/WM/3901/01,
    mgr inż. Krzysztofowi Latoszkowi – nr członkowski MAZ/WM/0686/01,
    prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu – nr członkowski MAZ/BM/7019/01,
    prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Szulborskiemu – nr członkowski MAZ/BO/8307/01,
    mgr inż. Andrzejowi Taborowi – nr członkowski MAZ/IS/5619/01,
    dr inż. Wiktorowi Abramkowi – nr członkowski OPL/BO/1214/01,
    mgr inż. Bolesławowi Dąbrowskiemu – nr członkowski OPL/IS/0912/01,
    inż. Karolowi Markowi Jurkowskiemu – nr członkowski PDL/IE/0560/01,
    mgr Januszowi Karpińskiemu – nr członkowski PDL/BD/0598/01,
    prof. dr hab. inż. Czesławowi Miedziałowskiemu – nr członkowski PDL/BO/0915/01,
    mgr inż. Gilbertowi Okulicz-Kozaryn – nr członkowski PDL/BO/1009/01,
    mgr inż. Sławomirowi Sieńczyło – nr członkowski PDL/IS/1357/01,
    mgr inż. Andrzejowi Adamskiemu – nr członkowski POM/BO/0020/01,
    mgr inż. Wiesławowi Chojnackiemu – nr członkowski POM/IS/0570/01,
    inż. Ryszardowi Kolasie – nr członkowski POM/BO/2141/01,
    inż. Jarosławowi Kroplewskiemu – nr członkowski POM/BO/2426/01,
    mgr inż. Lechowi Mrowickiemu – nr członkowski POM/IS/3301/02,
    mgr inż. Franciszkowi Rogowiczowi – nr członkowski POM/BM/4130/02,
    inż. Henrykowi Wawrzyniakowi – nr członkowski POM/IE/5164/01,
    mgr inż. Ewie Zielińskiej – nr członkowski POM/WM/5596/01,
    mgr inż. Michałowi Łapińskiemu – nr członkowski SWK/IE/0374/01,
    mgr inż. Zbigniewowi Majorowi – nr członkowski SWK/BD/0389/01,
    mgr inż. Wojciechowi Płazie – nr członkowski SWK/BD/0523/01,
    dr inż. Stefanowi Szałkowskiemu – nr członkowski SWK/BO/0671/01,
    mgr inż. Stanisławowi Zielińskiemu – nr członkowski SWK/BD/0813/01,
    inż. Jerzemu Makowskiemu – nr członkowski WAM/BO/1590/01,
    mgr inż. Andrzejowi Stasiorowskiemu – nr członkowski WAM/BO/2521/01,
    inż. Jadwidze Gałach – nr członkowski WKP/BO/1074/01,
    mgr inż. Tadeuszowi Łuce – nr członkowski WKP/BD/2926/01,
    inż. Andrzejowi Gałusowi – nr członkowski ZAP/IE/0898/01.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008