Uchwała Nr 9/08 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 20 czerwca 2008 r. Drukuj
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 9/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.Na podstawie § 8 pkt 3 lit. b regulaminu VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.    Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Uchwał i Wniosków powołanej na VI Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.    Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008