Uchwała Nr 7/08 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 20 czerwca 2008 r. Drukuj
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 7/08

 

VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.Na podstawie § 6 ust. 2 lit. a regulaminu VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)    Naskręt Zenon,
2)    Staroń Grażyna,
3)    Horyński Bolesław,
4)    Soszkowski Zdzisław,
5)    Szostak Józef,
6)    Groniecki Edward,
7)    Mizera Jan,
8)    Kubiński Jerzy,
9)    Huryn Lucyna,
10)    Korczak Piotr,
11)    Karnowski Marek,
12)    Pawelec Andrzej,
13)    Rogala Benedykt,
14)    Ferenc Janina,    
15)    Miłoszewski Andrzej.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008