Uchwała Nr 4/08 - w sprawie wyboru Komisji Mandatowej z dnia 20 czerwca 2008 r. Drukuj
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 4/08

VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Komisję Mandatową VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)    Ficner Anna,
2)    Cichosz Roman,
3)    Błażukiewicz Jakub,
4)    Niechciał Tadeusz,
5)    Szleper Waldemar,
6)    Jamrozik- Szymkiewicz Danuta,
7)    Micał Małgorzata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008