Uchwała Nr 1/08 - w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu z dnia 20 czerwca 2008 r. Drukuj
czwartek, 10 lipca 2008

Uchwała Nr 1/08

VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.


Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Pana Andrzeja Myśliwca na przewodniczącego VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008