Uchwała Nr 21/07 - w sprawie ustanowienia okolicznościowego medalu "Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa" z dnia 23 czerwca 2007 r Drukuj
czwartek, 05 lipca 2007
Załączniki:
Załącznik nr 1


Uchwała Nr 21/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 23 czerwca 2007 r.


w sprawie ustanowienia okolicznościowego medalu „Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.


Na podstawie § 6 ust.1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


  1. Ustanawia się okolicznościowy medal „Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” zwany dalej „medalem”.

  2. Wzór medalu ustali Krajowa Rada.

  3. Tryb nadawania medalu określa załącznik do uchwały.


§ 2.


Medal jest przyznawany uchwałą Krajowej Rady.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.
Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2007