Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 16/07 - w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008 z dnia 22 czerwca 2007 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 16/07 - w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008 z dnia 22 czerwca 2007 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2007

 Uchwała Nr 16/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008.


Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.


Uchwala się budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 16/07

VI Krajowego Zjazdu PIIB

z dnia 22 czerwca 2007 r.


BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


BUDŻET KRAJOWYCH ORGANÓW KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NA 2008 ROK


1.

Wpływy – przychody:

1.1. Składki na Krajową Izbę: 100.000 x 60,00


6 000 000,00 zł


1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC


400 000,00 zł


1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców100 000,00 zł

 

1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia Allianz

 

 

360 000,00 zł


Razem6 860 000,00 zł


2.

Wydatki – koszty:

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal460 000,00 zł


2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń


200 000,00 zł


2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne


300 000,00 zł


2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów


280 000,00 zł


2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty


2 230 000,00 zł


2.6. Delegacje i koszty transportu


420 000,00 zł


2.7. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR


720 000,00 zł


2.8. Koszty kolportażu i masowej korespondencji850 000,00 zł


2.9. Koszt zjazdu sprawozdawczego220 000,00 zł


2.10. Koszty szkoleń i konferencji


380 000,00 zł


2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz


420 000,00 zł


2.12. Koszty promocji, materiały prasowe120 000,00 zł


2.13. Koszty współpracy z zagranicą120 000,00 zł


2.14. Nagrody fundowane przez PIIB60 000,00 zł


2.15. Rezerwa

 

 

80 000,00 zł


Razem6 860 000,00 złWYLICZENIA WYDATKÓW W 2008 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek

Czynsze

12 x 27.000

=

324 000,00 zł


wynajem sal, poczęstunek

12 x 6.000

=

72 000,00 zł


utrzymanie biura

12 x 5.000

=

60 000,00 zł


Razem456 000,00 zł


Przyjęto

 

 

460 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń

zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych

10.000 + 5 x 2.000 + 8.000

=

28 000,00 zł


remonty, modernizacje

12 x 3.000

=

36 000,00 zł


serwis posiadanych urządzeń

12 x 7.000

=

84 000,00 zł


materiały eksploatacyjne

12 x 2.000

=

24 000,00 zł


ubezpieczenie biur i sprzętu

 

 

30 000,00 zł


Razem202 000,00 zł


Przyjęto

 

 

200 000,00 zł
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

 

 

300 000,00 zł


Przyjęto

 

 

300 000,00 zł
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów:

 

 

 

280 000,00 zł


Przyjęto

 

 

280 000,00 zł


2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

Płace personelu:

1 x 5500 + 2 x 5000 + 5 x 4500 + 2 x 3500 +
5 x 3000 + 8 x 2500 + 6 x 2000

92.000 x 12 x 1,2079

=

1 333 522,00 złEkwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

= 1,70 średniejV-ce Prezesi,

4 x 0,6 średniej = 2,40 średniejsekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i ROZ

12 x 0,5 x 1,7 =10,20 średniej
14,30 x 2.700 x 12

=

463 320,00 zł
Rada Krajowa -

6 x 34 x 120

=

24 480,00 zł


Prezydium R.K.-

13 x 4 x 120

=

6 240,00 zł


Kraj. Kom. Kwalif .-

4 x 16 x 120

=

7 680,00 zł


Prezydium KKK -

12 x 4 x 120

=

5 760,00 zł


Kraj. Sąd Dysc. -

4 x 16 x 120

=

7 680,00 zł


Przygotowanie rozpraw KSD -

56 x 120

=

6 720,00 zł


Rozprawy KSD -

60 x 5 x 120

=

36 000,00 zł


Postęp. wyjaśn. ROZ -

180 x 5 x 20

=

18 000,00 zł


Kraj. Kom. Rewiz. -

(6 x 2 + 6 x 7) x 120

=

6 480,00 zł


Kontrole KKR -

4 x 120 x 20

=

9 600,00 zł


Nadzory KKR -

120 x 120

=

14 400,00 zł


Kom. Prawno-Regulam.-

12 x 18 x 120

=

25 920,00 zł


Kom.Uchwał i Wniosków -

12 x 16 x 120

=

23 040,00 zł


Razem192 000,00 złUmowy-zlecenia-ekspertyzy :

12 x 20.000

=

240 000,00 złRazem : 1.333.522 + 463.320 + 192.000 + 240.000

 

=

2 228 842,00 zł


Przyjęto

 

 

2 230 000,00 zł
2.6.Delegacje i koszty transportu:

12 x 35.000

=

420 000,00 zł


Przyjęto

 

 

420 000,00 zł2.7.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR

0,50 x 11 x 1,22 x 107.000

=

717 970,00 zł


Przyjęto

 

 

720 000,00 zł2.8.Koszty kolportażu i masowej korespondencji

2.0 x 107.000 x 11

=

2 354 000,00 zł


zwrot za wysyłkę czasopisma i wrzutek

11 x 30.000

=

- 330 000,00 zł


partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki

1.0 x 107.000 x 11

=

- 1 177 000,00 zł


Razem847 000,00 zł


Przyjęto

 

 

850 000,00 zł2.9.Koszty Zjazdu Sprawozdawczego:220 000,00 zł


Przyjęto

 

 

220 000,00 zł2.10.Koszty szkoleń i konferencji:380 000,00 zł


Przyjęto

 

 

380 000,00 zł2.11.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz:

12 x 35.000

=

420 000,00 zł


Przyjęto

 

 

420 000,00 zł2.12.Koszty promocji, materiały prasowe:

12 x 10.000

=

120 000,00 zł


Przyjęto

 

 

120 000,00 zł2.13. Koszty współpracy z zagranicą

12 x 10.000

=

120 000,00 zł


Przyjęto

 

 

120 000,00 zł2.14.Nagrody fundowane przez PIIB

( najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. )60 000,00 zł


Przyjęto

 

 

60 000,00 zł2.15.Rezerwa:80 000,00 zł

 

Przyjęto

 

 

80 000,00 zł.
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa