Uchwała Nr 2/07 - w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu z dnia 22 czerwca 2007 r. Drukuj
środa, 04 lipca 2007

 Uchwała Nr 2/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.


Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybiera się Prezydium VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:


  1. Barcicka Ewa Maria,

  2. Gawęcka Danuta,

  3. Myśliwiec Andrzej,

  4. Rak Adam.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.