Uchwała Nr 1/07 - w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu z dnia 22 czerwca 2007 r. Drukuj
środa, 04 lipca 2007

Uchwała Nr 1/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.


Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybiera się Pana Zdzisława Binerowskiego na przewodniczącego VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.