Uchwała Nr 24/06 - w sprawie wyboru członków Krajowej Rady.<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 24/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyboru członków Krajowej Rady.

 

Na podstawie art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowej Rady na okres kadencji na lata 2006-2010:

 

1)      Barcicka Ewa,

2)      Bieńkowski Tadeusz,

3)      Binerowski Zdzisław,

4)      Czarniecki Stefan,

5)      Dobrowolski Ryszard,

6)      Dobrucki Andrzej,

7)      Gawęcka Danuta,

8)      Gieroba Joanna,

9)      Gryczko Leszek,

10)  Jantura Marian,

11)  Jasieńko Jerzy,

12)  Jaworski Andrzej,

13)  Kałkowski Zbysław,

14)  Kerste Jerzy,

15)  Kledyński Zbigniew,

16)  Kluska Józef  ,

17)  Korczak Piotr,

18)  Krassowski Ksawery,

19)  Krzysztofiak Marian,

20)  Krzyżanowski Józef,

21)  Matuszyk Zbigniew,

22)  Miedziałowski Czesław,

23)  Mitura Zbigniew,

24)  Myśliwiec Andrzej,

25)   Nowakowski Andrzej Bohdan,

26)  Olechnowicz Wiesław,

27)  Olichwer Tadeusz,

28)  Ołtarzewski Mieczysław,

29)  Radomski Wojciech,

30)  Rak Adam,

31)  Rawicki Zygmunt,

32)  Rymsza Janusz,

33)  Skawiński Jan,

34)  Staszak Renata,

35)  Stroński Jerzy,

36)  Ślusarczyk Kazimierz,

37)  Trykosko Ryszard,

38)  Wawrzyniak Henryk,

39)  Wójcik Stefan,

40)  Zieliński Stanisław.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.