Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 23/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 23/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 23/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 11/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz Nr 25/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1:

 

a)                  ust. 3 otrzymują brzmienie:

 

„3. Kadencja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej trwa 4 lata.”;

 

b)                 ust. 4 skreśla się;

 

 

2)      § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 3. 1. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w liczbie od 1 do 9 wybiera Okręgowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.

3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;

 

3)      § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 6. Podział zadań pomiędzy Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej ustalają rzecznicy.”.

 

§ 2.

 

Zastępcy Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wybrani na kadencję 2006-2010 są Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w rozumieniu art. 26 ustawy o samorządach zawodowych.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa