Uchwała Nr 27/06 - w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego<br>z dnia 24 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 27/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

 

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na okres kadencji na lata 2006-2010:

 

1)      Domińczak Mieczysław,

2)      Kołodziej Jacek,

3)      Kowieski Wiesław,

4)      Łapiński Michał,

5)      Łuka Tadeusz,

6)      Malec Barbara,

7)      Mleczko-Król Maria,

8)      Okulicz-Kozaryn Gilbert,

9)      Panicz Zenon,

10)  Przybyła Dorota,

11)  Rybiańska Roma,

12)  Siwowski Tomasz,

13)  Szostak Józef,

14)  Tabor Andrzej,

15)  Twardosz-Michniewska Barbara,

16)  Zawadzki Jacek.

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.