Uchwała Nr 11/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2005<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 11/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2005.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.            Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2005.

2.            Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: piątek, 07 lipca 2006