Uchwała Nr 7/06 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 7/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 lit. c regulaminu V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Jerzy Roman Żurawski,

2)      Tomasz Kasperkiewicz,

3)      Elżbieta Malisz,

4)      Antoni Kawik,

5)      Kazimierz Badowski,

6)      Ryszard Skiba,

7)      Małgorzata Micał,

8)      Stefan Szałkowski,

9)      Paweł Borejko,

10)  Stanisław Kania.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.