Uchwała Nr 5/06 - w sprawie regulaminu V Krajowego Zjazdu<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 5/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2005 r.

 

w sprawie regulaminu V Krajowego Zjazdu.

 

Na podstawie § 8 pkt 1 regulaminu V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.