Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 38/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 38/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 38/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr 16/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2005 r. w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiących załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w dziale II ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Składki członkowskiej, zwanej dalej „opłatą wpisową do IIB”, wynoszącej 100 zł jednorazowo przy rejestracji nowych wniosków lub przy ponownym wpisie na listę członków izby.”;

 

2)      w dziale II ust. 3 otrzymują brzmienie:

 

„3. Opłat za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane.”;

 

3)      dział III otrzymuje brzmienie:

 

„III. Przychody Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przychody KIIB powstają z części składek członkowskich w wysokości 5 zł miesięcznie, płatnych za rok z góry przelewem na indywidualne konto w Krajowej Izbie, w wysokości 60 zł ( składkę należy regulować łącznie z opłatą 80 zł przeznaczoną na zbiorowe ubezpieczenie OC członków).

Osoby posiadające indywidualne ubezpieczenie OC, które spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002r opłacają tylko 60 zł rocznie na koszty działalności Krajowej Izby.

Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto w Krajowej Izbie podane w drukach przelewu, Należy również w druku przelewu podać: nazwisko, imię, adres wpłacającego, i numer członkowski.

Wpłata musi być dokonana do 15-ego dnia przed początkiem miesiąca rozpoczynającego okres składkowy.

Po dokonaniu powyższej wpłaty na konto Krajowej Izby i po dokonaniu wpłaty części składki na konto Okręgowej Izby (w/g. pkt II.2), Okręgowa Izba po sprawdzeniu wymaganych dokumentów i wpłat wyda zaświadczenie o przynależności do IIB i opłaceniu ubezpieczenia OC z terminem ważności.

Krajowa Izba będzie również posiadała przychody własne z tytułów wymienionych w poz. II. 4-8 oraz z wpływów od cudzoziemców tytułem opłat za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.”;

 

4)       W dziale IV w ust. 5 wyrazy: „Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz.38).” zastępuje się wyrazami: „Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra.”.

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa