Uchwała Nr 5/07 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej<br>z dnia 2 lutego 2007 r. Drukuj
poniedziałek, 19 lutego 2007

 

Uchwała Nr 5/07

 

 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 2 lutego 2007 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Jerzy Roman Żurawski,

2)      Tomasz Kasperkiewicz,

3)      Elżbieta Malisz,

4)      Antoni Kawik,

5)      Kazimierz Badowski,

6)      Ryszard Skiba,

7)      Małgorzata Micał,

8)      Stefan Szałkowski,

9)      Paweł Borejko,

10)  Stanisław Kania.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..