Uchwała Nr 4/07 - w sprawie wyboru Komisji Mandatowej<br>z dnia 2 lutego 2007 r. Drukuj
poniedziałek, 19 lutego 2007

 

Uchwała Nr 4/07

 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 2 lutego 2007 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Mandatową Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Roma Rybiańska,

2)      Renata Staszak,

3)      Jakub Błażukiewicz,

4)      Jan Mizera,

5)      Waldemar Szleper.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..