Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały > Uchwała nr 22/R/2019 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 22/R/2019 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 17 grudnia 2019

Uchwała nr 22/R/2019

Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1) Ewa Bosy - przewodnicząca,

2) Andrzej Jaworski,

3) Dariusz Karolak,

4) Janusz Szczepański,

§ 2.

  1. Celem Zespołu jest rekomendowanie Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela grupowego ubezpieczenia OC członków PIIB w latach 2021-2024.
  2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
  1. ocena dotychczasowej szkodowości w przebiegu umowy z ubezpieczycielem do roku 2019,
  2. ocena przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  3. negocjowanie wysokości składek w zakresie ubezpieczenia podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych,
  4. przedstawienie rekomendacji Krajowej Radzie PIIB, która będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2021-2024,
  5. przygotowanie projektu umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

1. Przewodnicząca Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodnicząca Zespołu może zapraszać inne osoby do udziału w jego pracach.

 

 

§ 4.

Spotkania Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w szczególnych przypadkach za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

§ 5.

Obsługę prawną i organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2021-2024.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa