Uchwała nr 13/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
wtorek, 22 października 2019

Uchwała nr 13/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się uchwałę Prezydium Krajowej Rady nr 4/P/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.