Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r. > Uchwała nr 9/R/2010 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu d/s zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała nr 9/R/2010 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu d/s zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
czwartek, 01 kwietnia 2010

Uchwała nr 9/R/2010
Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie powołania zespołu d/s zakupu powierzchni biurowej
z przeznaczeniem
na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.


Powołuje się Zespół ds. zakupu siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w następującym składzie:

1)    Zdzisław Binerowski – przewodniczący
2)    Leszek Ganowicz
3)    Andrzej Jaworski
4)    Renata Staszak

§ 2.


1.    Zespół, przy udziale ekspertów przeprowadzi rozpoznanie oferowanych na sprzedaż nieruchomości lub ich części w Warszawie, z przeznaczeniem na siedzibę PIIB, dokona ich oceny i zaopiniuje informacje i dokumenty do podjęcia decyzji o zakupie.

2.    Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1)    zgromadzenie dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej nieruchomości lub jej części,
2)    ustalenie wielkości, rodzaju i przeznaczenia powierzchni użytkowych nieruchomości,
3)    ustalenie stanu technicznego nieruchomości,
4)    ocena stanu prawnego nieruchomości, w tym prawa własności, zobowiązań i roszczeń związanych z nieruchomością,
5)    ocena trwałości i zasadności ekonomicznej umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i świadczenia usług związanych z utrzymaniem nieruchomości,
6)    ustalenie wartości nieruchomości lub jej części,
7)    ustalenie możliwości i sposobów oraz terminów sfinansowania nabycia własności nieruchomości lub jej części,
8)    ustalenia istotnych postanowień umowy nabycia własności nieruchomości lub jej części,
9)    sporządzenie informacji dla Krajowej Rady z wykonanych czynności,
10)    sporządzenie informacji dla Krajowego Zjazdu.

3.    W terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. Zespół przedstawi Krajowej Radzie informację dotyczącą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, możliwości sfinansowania ich nabycia.

4.    Na podstawie decyzji Krajowej Rady, Zespół przygotuje do 31 maja 2010 r. informację na IX Krajowy Zjazd

§ 3.


1.    Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2.    Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opinii lub ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.

§ 4.


Obsługę biurową i prawną prac zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa