Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r. > Uchwała nr 24/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 24/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 grudnia 2007

 

Uchwała Nr 24/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady

§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza uchwały Prezydium Krajowej Rady

- z dnia 14 listopada 2007 roku Nr 2/P/07 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na rok 2008 i tabeli wynagrodzeń w Biurze Krajowym PIIB

- z dnia 5 grudnia 2007 roku Nr 3/P/07 w sprawie przekazania dotacji finansowej

- z dnia 5 grudnia 2007 roku Nr 4/P/O7 w sprawie przekazania rocznej składki

- z dnia 5 grudnia 2007 roku Nr 5/P/07 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2/P/07

Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia  14 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na rok 2008  i  tabeli wynagrodzeń w Biurze Krajowym PIIB.
§ 1.
Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza:
- Schemat organizacyjny Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2008,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- Tabelę wynagrodzeń w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/P/07

Prezydium Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 grudnia 2007 roku

w sprawie przekazania dotacji finansowej

§ 1

W związku z ideą powołania przez II Polonijne Forum Inżynierskie w Londynie instytucji o nazwie Centrum Zawodowej Adaptacji dla Polskich Inżynierów Przybywających do Wielkiej Brytanii uchwala się dotację finansową w wysokości 1.000 Euro. Idea ta jest zbieżna z celami działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr  4/P/07

Prezydium Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 grudnia 2007 roku

w sprawie przekazania rocznej składki

§ 1

Uchwala się przekazanie rocznej składki na Kongres Budownictwa w wysokości 2.000 zł. Składka przeznaczona jest na działalność Kongresu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 5/P/07

Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego.
Na podstawie art. 33 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 11 ust.1 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 pkt 5, 6 i 25 oraz § 6 ust.1  pkt 5 i 6 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.
Wyraża się zgodę na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego w sprawach kierowanych z oskarżenia prywatnego przeciwko członkom Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawach związanych z wykonywaniem uchwał Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących zmian organizacyjnych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na terenie Województwa Lubuskiego.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa