Uchwała nr 16/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi. Drukuj
sobota, 29 grudnia 2007

 

Uchwała nr 16/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 33 w związku z art. 40 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 11 ust.1a  Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uwzględnia się w całości skargę Pani Teresy Żbikowskiej – Zalewskiej i uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną z naruszeniem przepisu art. 107 K.p.a. – uchwałę nr 13/Z/2007 VI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania ze składu organu MOIIB przed upływem kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010