Uchwała nr 14/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały. Drukuj
sobota, 29 grudnia 2007

 

Uchwała nr 14/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały.Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 219/R/2007 Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę MOIIB

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010