Uchwała nr 11/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia uchwały Drukuj
poniedziałek, 04 czerwca 2007

 

Uchwała nr 11/R/07

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia uchwały.

 

Na podstawie art. 33 pkt 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Zobowiązuje się Okręgową Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwały w sprawie wznowienia postępowania zakończonego podjęciem uchwały nr 125/42/R/2006 Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wpisu Pani Ewy Ludmiły Burnos na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.      Niepodjęcie przez Okręgową Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w powyższym terminie uchwały, o której mowa w ust.1, upoważnia do jej podjęcia Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010