Uchwała Nr 1/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego. Drukuj
poniedziałek, 22 stycznia 2007

Uchwała Nr 1/R/07

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 17 stycznia 2007r.

 

w sprawie zwołania VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 22 i 23 czerwca 2007 r.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010