Uchwała 7/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie apelu do członków PIIB Drukuj
środa, 08 lutego 2006

 

Uchwała nr 7/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 1 lutego 2006 r.

 

w sprawie apelu do członków PIIB

 

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, biorąc pod uwagę tragiczne skutki katastrofy hali Międzynarodowych Targów w Katowicach, postanawia skierować do swych członków następujący apel:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwraca się z apelem do wszystkich projektantów obiektów wielkopowierzchniowych o dokonanie sprawdzenia i przeglądu swoich projektów, szczególnie zrealizowanych.

 

O wynikach przeglądu prosimy poinformować swoje Okręgowe Izby.

 

Wnioski z przeglądu, szczególnie dotyczące realizacji i eksploatacji będą przedmiotem dalszych działań naszego samorządu.

 

Prof. Zbigniew Grabowski

Prezes Krajowej Rady PIIB

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010