Uchwała 6/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wniosków IV Krajowego Zjazdu PIIB Drukuj
środa, 08 lutego 2006

 

Uchwała 6/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 1 lutego 2006 r.

 

w sprawie wniosków IV Krajowego Zjazdu PIIB

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje do wiadomości informację P.Korczaka o sposobie realizacji wniosków IV Krajowego Zjazdu PIIB i zaleca Komisji Uchwał i Wniosków kontynuowanie prac z  uwzględnieniem zaleceń z posiedzenia KR PIIB z dnia 1 lutego 2006 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010