Uchwała 13/R/05 Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie składu komisji zjazdowych na IV Krajowy Zjazd PIIB Drukuj
poniedziałek, 06 czerwca 2005

Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała 13/R/05

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie składu komisji zjazdowych na IV Krajowy Zjazd PIIB

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje liczebność komisji zjazdowych według załącznika.

 

§ 2

 

Okręgowe Izby wymienione w załączniku zgłoszą swych kandydatów do dnia 10 czerwca 2005 r. do Krajowego Biura.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010