Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r. > Uchwała nr 9/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała nr 9/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 czerwca 2005

Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała  nr 9/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 maja 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 oraz Nr 240, poz. 2052) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/03 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 

„2. Zespół kwalifikacyjny jest powoływany w składzie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczący, zgodnie z regulaminem powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uchwalanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

„3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołując zespół kwalifikacyjny wyznacza przewodniczącego zespołu i sekretarza.

 

2) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Sekretarz zespołu kwalifikacyjnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości obowiązującej członków zespołu kwalifikacyjnego”.

 

§ 2

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami stanowi załącznik  do uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa