Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r. > Uchwała 7/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Rady PIIB do spraw przygotowania wyborów w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała 7/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Rady PIIB do spraw przygotowania wyborów w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
środa, 30 marca 2005

Uchwała nr 7/R/05

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego  Krajowej Rady PIIB

do spraw przygotowania wyborów

w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

W celu realizacji zadań określonych w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 4 ust.5 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.    W związku z dostosowaniem organizacji samorządu zawodowego na obszarze województwa lubuskiego do podziału terytorialnego państwa powołuje się Komitet Organizacyjny Krajowej Rady do spraw przygotowania wyborów w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, zwany dalej „Komitetem".

 

2.    W skład Komitetu wchodzą:

 

1)    Janusz Rymsza – przewodniczący,

2)    Józef Krzyżanowski – wiceprzewodniczący,

3)    Piotr Rupieta – wiceprzewodniczący,

4)    Andrzej Cegielnik – członek,

5)    Franciszek Blaicke - członek,

6)    Zdzisław Binerowski –członek,

7)    Andrzej Myśliwiec – członek,

8)    Stefan  Czarniecki – członek,

9)    Barbara Rymsza - sekretarz.

 

3.    Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 

1)   ustalenie liczby obwodów wyborczych na terenie województwa lubuskiego,

2)   wyznaczenie dat i miejsc obwodowych zebrań,

3)   ustalenie liczby delegatów na okręgowy zjazd,

4)   zorganizowanie do 31.12.2005 obwodowych zebrań,

5)   ustalenie porządku obrad okręgowego zjazdu,

6)   zorganizowanie do 15.04.2006 okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

 

4.    Po przeprowadzeniu wyborów do organów Lubuskiej Okręgowej Izby Komitet zakończy swoje prace i złoży sprawozdanie Krajowej Radzie.

 

5.    Zobowiązuje się rady dotychczasowych izb mających siedziby na terenie województwa lubuskiego do:

1) zabezpieczenia w budżecie na rok 2005 środków na organizację zebrań obwodowych,

2) uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2006 środków na organizację okręgowego zjazdu,

3) udzielenia Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji jego zadań.

 

6.    Obsługę Komitetu zapewnia Biuro Krajowej Rady.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa