Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r. > Uchwała nr 20/R/03 - W sprawie uchylenia uchwały nr 26/2003 Rady Łódzkiej OIIB ( p. Soboń), z dnia 10 września 2003 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwała nr 20/R/03 - W sprawie uchylenia uchwały nr 26/2003 Rady Łódzkiej OIIB ( p. Soboń), z dnia 10 września 2003 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2003

Uchwała nr 20/R/03

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/2003

Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) oraz art.138 § 1 pkt. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się w całości uchwałę Nr 26/2003 Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie odmowy wpisania na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Tadeusza Sobonia, ur. 09.07.1960 r. (3224) i orzeka się o wpisie Pana Tadeusza Sobonia na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Z zebranych w sprawie dokumentów jednoznacznie wynika, iż Pan Tadeusz Soboń (3224) posiada od roku 1996 „uprawnienia budowlane do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego w zakresie objętym rzemiosłem – mistrz elektromonter.

Zatem, stosownie do postanowienia art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane – spełniona została ustawowa przesłanka, konieczna do wpisania Pana Tadeusza Sobonia na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Skoro tak, nie było podstaw do odmówienia żądaniu Strony. Mimo to, Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odmówiła uchwałą Nr 26/03 z dnia 8 stycznia 2003 r. wpisania Pana Tadeusza Sobonia na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z uwagi na pełną jasność w sprawie Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa orzekła sama co do istoty sprawy, w trybie art. 138 § 1 pkt 2 KPA w związku z art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia od niniejszej decyzji skargi bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa