Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r. > Uchwała nr 19/R/03 - W sprawie wpisu na listę członków Łódzkiej OIIB (p.Rajski), z dnia 10 września 2003 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 19/R/03 - W sprawie wpisu na listę członków Łódzkiej OIIB (p.Rajski), z dnia 10 września 2003 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2003

Uchwała nr 19/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie wpisu na listę członków

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 33 pkt 16 i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wpisuje się na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Jarosława Rajskiego, ur. 18.09.1960 r. (319).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Krajowej Rady                            Prezes Krajowej Rady

Dr inż. Janusz RYMSZA                              Prof. Zbigniew GRABOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Z zebranych w sprawie dokumentów jednoznacznie wynika, iż Pan Jarosław Rajski (319) posiada od roku 1996 „uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie kierowania robotami na stanowisku majstra”.

Stosownie więc do postanowienia art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dalej jako „ustawa”), w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane – spełniona została ustawowa przesłanka, konieczna do wpisania Pana Jarosława Rajskiego na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Skoro tak, nie było podstaw do odmówienia żądaniu Strony.

Uchwałą Nr 16/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. Rada Łódzkiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa odmówiła wpisu Pana Jarosława Rajskiego (319) na listę członków ŁOIIB. W dniu 16 maja 2003 r. uchwałą Nr 11/R/03 Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchyliła powyższą uchwałę, jako sprzeczną z prawem i zobowiązała Okręgową Radę Izby do podjęcia uchwały o wpisie Pana Jarosława Rajskiego (319) na listę członków ŁOIIB w trybie art. 33 pkt 16 ustawy.

Pomimo to Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 4 czerwca br. postanowiła nie zmieniać swoich uchwał dotyczących odmowy wpisania na listę członków (Pisma P/1230/03 z dn. 27.06.2003 r.), w tym Pana Jarosława Rajskiego.

Niepodjęcie przez Radę Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 30 dni uchwały, o której mowa oraz niewniesienie skargi do NSA, upoważnia do podjęcia niniejszej uchwały przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia od niniejszej decyzji skargi bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa