Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r. > Uchwała nr 18/R/03 - W sprawie wpisu na listę członków Łódzkiej OIIB (p.Kowalski), z dnia 10 września 2003 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 18/R/03 - W sprawie wpisu na listę członków Łódzkiej OIIB (p.Kowalski), z dnia 10 września 2003 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 października 2003

Uchwała nr  18/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 września  2003 r.

w sprawie wpisu na listę członków

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 33 pkt 16 i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wpisuje się na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Zenona Kowalskiego, ur. 18.06.1962 r. (3218).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Z zebranych w sprawie dokumentów jednoznacznie wynika, iż Pan Zenon Kowalski (3218) posiada od roku 1998 „uprawnienia budowlane do wykonywania pracy na budowie na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi”.

Stosownie więc do postanowienia art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dalej jako „ustawa”), w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane – spełniona została ustawowa przesłanka, konieczna do wpisania Pana Zenona Kowalskiego na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Skoro tak, nie było podstaw do odmówienia żądaniu Strony.

Uchwałą Nr 26/2003 z dnia 8 stycznia 2003 r. Rada Łódzkiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa odmówiła wpisu Pana Zenona Kowalskiego (3218) na listę członków ŁOIIB. W dniu 16 maja 2003 r. uchwałą Nr 10/R/03 Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchyliła powyższą uchwałę, jako sprzeczną z prawem i zobowiązała Okręgową Radę Izby do podjęcia uchwały o wpisie Pana Zenona Kowalskiego (3218) na listę członków ŁOIIB w trybie art. 33 pkt 16 ustawy.

Pomimo to Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 4 czerwca br. postanowiła nie zmieniać swoich uchwał dotyczących odmowy wpisania na listę członków (Pisma P/1230/03 z dn. 27.06.2003 r.), w tym Pana Zenona Kowalskiego.

Niepodjęcie przez Radę Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 30 dni uchwały, o której mowa oraz niewniesienie skargi do NSA, upoważnia do podjęcia niniejszej uchwały przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia od niniejszej decyzji skargi bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa