Uchwała nr 29/R/03 - W sprawie uchylenia uchwały 66/2003 Rady Łódzkiej OIIB w/s uporządkowania członkostwa, z dnia 19 listopada 2003 r. Drukuj
poniedziałek, 08 grudnia 2003

Uchwała nr 29/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów    Budownictwa

z dnia 19 listopada  2003 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 66/2003

Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16.07.2003 r. dotyczącej uporządkowania członkostwa

 

 

§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchyla uchwałę  nr 66/2003  Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16.07.2003r. w sprawie uporządkowania członkostwa jako podjętą bez podstawy prawnej; wbrew zasadom gospodarki finansowej uchwalonym przez Krajowy Zjazd na rok 2003 oraz wbrew regulaminowi  okręgowych rad w § 2 pkt. 4 w zakresie obowiązku realizacji budżetu.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010