Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r. > Uchwała nr 11/R/03 - W sprawie uchylenia uchwały 16/2002 Łódzkiej OIIB, z dnia 16 maja 2003 r.

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała nr 11/R/03 - W sprawie uchylenia uchwały 16/2002 Łódzkiej OIIB, z dnia 16 maja 2003 r. PDF Drukuj Email
środa, 16 lipca 2003

Uchwała nr 11/R/03

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/2002
Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz w sprawie zobowiązania Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia uchwały

Na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 33 pkt 16 oraz 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 ze zm.) w związku z art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się sprzeczną z prawem - wydaną bez podstawy prawnej - uchwałę Nr 16/2002 Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie odmowy wpisania na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Jarosława Rajskiego (319).

§ 2.

1. Zobowiązuje się Radę Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa, uchwały w sprawie wpisu Pana Jarosława Rajskiego, urodzonego dnia 18 września 1960 r. na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Niepodjęcie przez Radę Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w powyższym terminie uchwały, o której mowa w ust.1, upoważnia do jej podjęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem zawierającym pouczenie przekazuje się Stronie.


Warszawa, dnia 16 maja 2003 r.

UZASADNIENIE

Z zebranych w sprawie dokumentów jednoznacznie wynika, iż Pan Jarosław Rajski posiada od roku 1998 "uprawnienia budowlane do wykonywania pracy na budowie na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi".

Stosownie więc do postanowienia art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane spełniona została ustawowa przesłanka, konieczna do wpisania Pana Jarosława Rajskiego na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Skoro tak, nie było podstaw do odmówienia żądaniu Strony.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mimo pełnej jasności w sprawie, nie orzekła sama o wpisie, a to na podstawie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, bowiem orzekanie o wpisie należy do podstawowych uprawnień korporacyjnych okręgowego samorządu inżynierów budownictwa. Z tej przyczyny należało orzec o przekazaniu sprawy. Rada Krajowa uznała, iż w sferze działalności samorządu zawodowego powyższy tryb powinien mieć zastosowanie podobnie, jak w odniesieniu do samorządu terytorialnego stanowi art. 138 ust. 3 K.p.a.

Stronie przysługuje prawo wniesienia od niniejszej decyzji skargi bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa