Uchwała nr 14/V/KKR/2019 z dnia 05.09.2019 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
wtorek, 10 września 2019

Uchwała nr 14/V/KKR/2019

z dnia 05.09.2019 r.

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującej osobie:

 

  • mgr inż. Piotrowi Zimniakowi o numerze członkowskim POM/IE/5640/01

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.