Uchwała nr 12/V/KKR/2019 z dnia 16.04.2019 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2018 Drukuj
środa, 15 maja 2019

Uchwała nr 12/V/KKR/2019

z dnia 16.04.2019 r.

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2018

 

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 4) ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w związku z § 3 ust. 1 pkt 4) Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 

 

  1. Urszula Kallik                                          - Przewodnicząca
  2. Konrad Włodarczyk                                - Z-ca Przewodniczącej
  3. Danuta Prażmowska-Sobota               - Sekretarz
  4. Leszek Boguta                                         - członek
  5. Anna Ficner                                              - członek
  6. Tadeusz Miksa                                         - członek
  7. Jarosław Suchora                                   - członek
  8. Jerzy Witczak                                            - członek

 

 

Podjęli następującą uchwałę:

 

KKR występuje z wnioskiem do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Poprawiony: wtorek, 25 czerwca 2019